1/72 M-1A1 ABRAMS

Brand: DRAGON

Product Code: DR-7215

Availability: In Stock

Price: 240,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: DR-7215
Name: 1/72 M-1A1 ABRAMS
Description: Nước sx Mỹ (1980); T?77; lái 4 người; Nặng 54t⦣769;n; Dài 9,77m; R?03;ng 3,66m; Cao 2,90m; Đ?03;ng cơ gas turbine 1.500hp; Trang bị 1 đại bác 105ly, 2 thượng liꮠ7,62ly; 1 đại liꮠ12,7ly. V⦣803;n t?69;c 73km/h; đi xa 450km.
Brand: DRAGON
Country: HONGKONG
Scale: 1/72
Status:
Price: 240000 VND