1/35 German Pz. Kpfm KV-I Tank

Brand: TRUMPETER

Product Code: TRUM-00366

Availability: In Stock

Price: 286,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: TRUM-00366
Name: 1/35 German Pz. Kpfm KV-I Tank
Description: Xe tăng do Đức cải tiến trên nền KV-I tịch thu từ Hồng quân Liên xô.
Brand: TRUMPETER
Country: CHINA
Scale: 1/35
Status: in stock
Price: 286000 VND