1/72 Battlefield Accessories

Brand: ITALERI

Product Code: ITA-6049

Availability: In Stock

Price: 280,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: ITA-6049
Name: 1/72 Battlefield Accessories
Description: Bộ phụ kiện cho các sa bàn chiến trận tỉ lệ 1/72 gồm: cột điện, rào chắn, bao cát, thùng phuy, bảng chỉ đường, v.v...
Brand: ITALERI
Country: ITALY
Scale: 1/72