1/35 Sand Bags Bunker & Pole (Vietnam war)

Brand: RED STAR HOBBY

Product Code: RSH-011

Availability: In Stock

Price: 380,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: RSH-011
Name: 1/35 Sand Bags Bunker & Pole (Vietnam war)
Description: Mô hình ráp sẵn lô cốt đắp bao cát và cột điện (không có đế). Phù hợp cho các sa bàn chiến đấu.
Brand: RED STAR HOBBY
Country: VIETNAM
Scale: 1/35