1/72 US F-14D TOMCAT

Brand: KITECH/ZHENGDEFU

Product Code: KIT-08M-M346

Availability: In Stock

Price: 108,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: KIT-08M-M346
Name: 1/72 US F-14D TOMCAT
Description: Máy bay Tomcat cánh cụp cánh xòe 2 ch?71; ng?68;i đã được Hải qu⮠Mỹ sữ dụng như loại chiꦣ769;n đ⦣769;u cơ chủ lực nhờ vào c⦣769;u trúc bꦣ768;n vững, đ?03; cơ đ?03;ng cao, h?71; trợ thiꦣ769;t bị điꦣ803;n tử tinh vi, đꦣ769;n nay nó v⦣771;n được tiꦣ769;p tục cải tiꦣ769;n và n⮧ c⦣769;p.
Brand: KITECH/ZHENGDEFU
Country: CHINA
Scale: 1/72
Status:
Price: 108000 VND
 
Back