1/72 F-16A Thunderbirds Falcon

Brand: KITECH/ZHENGDEFU

Product Code: KIT-08M-M371

Availability: In Stock

Price: 108,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: KIT-08M-M371
Name: 1/72 F-16A Thunderbirds Falcon
Description: Là loại phi cơ chiꦣ769;n đ⦣769;u được sử dụng r?03;ng rãi trꮠthꦣ769; giới, do khả năng dꦣ771; v⦣803;n hành, thích ứng mọi thời tiꦣ769;t và đảm đương nhiꦣ768;u loại nhiꦣ803;m vụ. Tại Đ?Nam Á, F-16 đã đứng vào hàng ngũ KQ Singapore, Thái Lan và Indonesia.
Brand: KITECH/ZHENGDEFU
Country: CHINA
Scale: 1/72
Status:
Price: 108000 VND
 
Back