1/72 British Gannet T. Mk. II

Brand: TRUMPETER

Product Code: TRUM-01630

Availability: In Stock

Price: 328,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: TRUM-01630
Name: 1/72 British Gannet T. Mk. II
Description: Phi cơ khu trục săn tàu ngầm 2 cánh quạt đồng trục của Hải quân Anh, Đức, Úc, v.v... thời kỳ chiến tranh lạnh. Mô hình lằn chìm, cho đầy đủ chi tiết nội thất.
Brand: TRUMPETER
Country: CHINA
Scale: 1/72
Status: in stock
Price: 328000 VND
 
Back