1/24 Mercedes-Benz 600SEL (Black)

Brand: LEE

Product Code: LEE-03202

Availability: In Stock

Price: 185,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: LEE-03202
Name: 1/24 Mercedes-Benz 600SEL (Black)
Description: Xe giới chủ dòng VIP cao cấp, mô hình cho đầy đủ chi tiết cabin, động cơ, gầm trục, đòi hỏi phải lắp ráp, dán keo, sơn phủ (không chạy & mở cửa được).
Brand: LEE
Country: CHINA
Scale: 1/24
Status:
Price: 185000 VND