1/76 (1/72) BRIDGE & CHECK POINT W/ 3 SOLDIERS

Brand: FUJIMI

Product Code: FU-761107

Availability: In Stock

Price: 360,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: FU-761107
Name: 1/76 (1/72) BRIDGE & CHECK POINT W/ 3 SOLDIERS
Description: Sa bàn gồm 1 trạm gác, cầu đá, bao cát và xe mô tô kèm theo 3 lính Đức.
Brand: FUJIMI
Country: JAPAN
Scale: 1/76