1/48 Saab J-32B/E Lansen

Brand: HOBBY BOSS

Product Code: HB-81752

Availability: In Stock

Price: 998,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: HB-81752
Name: 1/48 Saab J-32B/E Lansen
Description: Phản lực cơ chiến đấu của Thụy Điển trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
Brand: HOBBY BOSS
Country: CHINA
Scale: 1/48