1/48 (All scale) Decal VPAF-Vietnam

Brand: RED STAR HOBBY

Product Code: TTdecal_vpaf

Availability: In Stock

Price: 128,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: TTdecal_vpaf
Name: 1/48 (All scale) Decal VPAF-Vietnam
Description: Qu�n hiệu Kh�ng qu�n ND v� QĐND Việt Nam từ kh�ng chiến chống Mỹ đến nay. D�ng cho mọi m� h�nh tỉ lệ 1/144; 1/72; 1/48; 1/35; 1/32 v� 1/16. C� thể d�ng cho xe tăng khi cắt rời phần ng�i sao ở giữa ra.
Brand: RED STAR HOBBY
Country: VIETNAM
Scale: 1/48
Status: in stock
Price: 128000 VND