1/144 Harbour tug boat Fairplay

Brand: REVELL/MONOGRAM

Product Code: RMX-05213

Availability: In Stock

Price: 850,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: RMX-05213
Name: 1/144 Harbour tug boat Fairplay
Description: tàu kéo sử dụng tại các hải cảng trên thế giới.
Brand: REVELL/MONOGRAM
Country: GERMANY/USA
Scale: 1/144