1/72 Ural 4320 Army Truck

Product Code: ICM-72611

Availability: In Stock

Price: 420,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: ICM-72611
Name: 1/72 Ural 4320 Army Truck
Description: Xe tải đa năng của Nga, được trang bị cho quân đội nhiều nước XHCN và Việt Nam.
Brand: ICM
Country: UKRAINA
Scale: 1/72

FA: 2018-01-31