1/24 Zhu Yuan Zhang

Brand: MASTER BOX

Product Code: MB-24059

Availability: In Stock

Price: 480,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: MB-24059
Name: 1/24 Zhu Yuan Zhang
Description: Minh Thái Tổ, tên thật là Chu Nguyên Chương, còn gọi là Hồng Vũ Đế, Hồng Vũ Quân, hay Chu Hồng Vũ, thuở nhỏ tên là Trùng Bát, về sau đổi tên thành Hưng Tông, tên chữ là Quốc Thụy. Ông là vị hoàng đế khai quốc của vương triều Nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc, cai trị từ năm 1368 đến 1398.
Brand: MASTER BOX
Country: Ukraine
Scale: 1/24

FA: 19-06-25 (4), 19-08-03 (2)