15 inches Toy Story pull string talking Woody and Jessie

Brand: DISNEY OFFICIAL

Product Code: DISN-TOYSTORY01

Availability: In Stock

Price: 750,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: DISN-TOYSTORY01
Name: 15 inches Toy Story pull string talking Woody and Jessie
Description: Hai nhân vật chính trong phim hoạt hình của Disney, có thể nói chuyện và xoay khớp.
Brand: DISNEY OFFICIAL
Country: USA
Scale: 16 inches

FA: 19-08-15 (12)