12 inches Toy Story talking action Buzz Lightyear

Brand: DISNEY OFFICIAL

Product Code: DISN-TOYSTORY02

Availability: In Stock

Price: 750,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: DISN-TOYSTORY02
Name: 12 inches Toy Story talking action Buzz Lightyear
Description: Nhân vật chính trong phim hoạt hình của Disney, có thể nói chuyện và xoay khớp.
Brand: DISNEY OFFICIAL
Country: USA
Scale: 16 inches

FA: 19-08-15 (12)