Liquid Cement w/ brush bottle 30ml

Brand: TESTORS

Product Code: TE-3502XT

Availability: In Stock

Price: 90,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: TE-3502XT
Name: Liquid Cement w/ brush bottle 30ml
Description:

KEO DẠNG LỎNG CÓ CHỔI QUÉT. DÙNG ĐỂ DÁN CÁC CHI TIẾT THUỘC TẤT CẢ NHÓM NHỰA, CÓ KHẢ NĂNG LÀM CHẢY NHỰA ĐỂ GIA CỐ MỐI NỐI.

Use for polystyrene, ABS, acetate, plexiglas and many other plastics; Dissolves plastic to form bond. 

Brand: TESTORS
Country: USA

FA: 19-08-03 (300)