1/48 Gloster Meteor F8 Korea War

Brand: AIRFIX

Product Code: AF-A09184

Availability: In Stock

Price: 1,380,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: AF-A09184
Name: 1/48 Gloster Meteor F8 Korea War
Description: Phi cơ phản lực chiến đấu của Anh chế tạo từ sau thế chiến II, từng tham chiến tại Triều Tiên với thành tích bắn hạ MiG-15. Mô hình lằn chìm, nội thất & vũ khí đầy đủ.
Brand: AIRFIX
Country: UK
Scale: 1/48

FA: 19-09-12 (12)