Art scripts for ARVN tanks and armored car units Decal

Brand: RED STAR HOBBY

Product Code: TTDECAL-RHINO

Availability: In Stock

Price: 240,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: TTDECAL-RHINO
Name: Art scripts for ARVN tanks and armored car units Decal
Description: Các hình vẽ biểu trưng đơn vị trên các xe tăng và xe bọc thép Việt Nam Cộng Hòa, gồm Bạch Tượng, Tê Ngưu và Kình Ngư tỉ lệ 1/144, 1/72, 1/48, 1/35, 1/32, 1/18, 1/16.
Brand: RED STAR HOBBY
Country: VIETNAM
Scale: All scale

FA: 20-01-14 (48)