1/35 Russian A-222 Bereg coastal defense system

Brand: TRUMPETER

Product Code: TRUM-01036

Availability: In Stock

Price: 1,980,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: TRUM-01036
Name: 1/35 Russian A-222 Bereg coastal defense system
Description: A-222 Bereg là tổ hợp pháo phòng thủ bờ biển tự hành cỡ 130 mm của Nga, được phát triển từ thập niên 1980 và xuất hiện trước công chúng lần đầu vào năm 1993 tại hội trợ triển lãm vũ khí ở Abu Dhabi. Bereg được coi là không có đối thủ trên thế giới vì hiện không quốc gia nào phát triển loại vũ khí tương tự.
Brand: TRUMPETER