1/400 Titanic (MCP)

Brand: ACADEMY/ACE CORP

Product Code: ACA-14215

Availability: In Stock

Price: 1,680,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: ACA-14215
Name: 1/400 Titanic (MCP)
Description: Chiếc tàu huyền thoại nổi tiếng thế giới. Mô hình thế hệ mới với công nghệ MCP muti color parts không cần sơn, dán keo, giảm thiểu thời gian lắp ráp và an toàn cho trẻ em.
Brand: ACADEMY/ACE CORP
Country: Korea
Scale: 1/400