1/35 GREAT VICTORY

Brand: RED STAR HOBBY

Product Code: RSH-001

Availability: In Stock

Price: 480,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: RSH-001
Name: 1/35 GREAT VICTORY
Description: The Vietnam People Army T-54 tank and soldiers in Saigon, suvenir of the great moment in Vietnam history. Quà lưu niệm ráp sẵn thể hiện cảnh xe tăng T-54 bộ đội giải phóng và 3 chiến sĩ đang tiến vào Sài Gòn.
Brand: RED STAR HOBBY
Country: VIETNAM
Scale: 1/35
Status:  
Price: 480000 VND