1/35 (All scale) Decal Rangers Insignia

Brand: RED STAR HOBBY

Product Code: TTdecal_ranger

Availability: In Stock

Price: 55,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: TTdecal_ranger
Name: 1/35 (All scale) Decal Rangers Insignia
Description: Biểu tượng binh chủng Rangers dùng trên nón, cầu vai áo hoặc trên các loại xe quân sự M-113, M-41, V-100, M-48, Jeep lùn, v.v... cho mọi tỉ lệ mô hình 1/48; 1/35; 1/32; 1/16.
Brand: RED STAR HOBBY
Country: VIETNAM
Scale: 1/35
Status: in stock
Price: 55000 VND