1/35 KV-1 Model 1941

Brand: TRUMPETER

Product Code: TRUM-00356

Availability: In Stock

Price: 380,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: TRUM-00356
Name: 1/35 KV-1 Model 1941
Description: Nước sx Liꮠx?ăm 1941 thꦣ769; chiꦣ769;n II); T?77; lái 5 người; Nặng 43t⦣769;n; Dài 6,7m; R?03;ng 3,3m; Cao 2,7m; Đ?03;ng cơ diesel V-2K V-12 600hp; Trang bị đại bác 75ly, 4 thượng liꮠ7,62ly; giáp dày 10cm. V⦣803;n t?69;c 35km/h; đi xa 150km.
Brand: TRUMPETER
Country: CHINA
Scale: 1/35
Status:
Price: 380000 VND