1/35 2cm Flak 38 w/ Sd. Ah. 51 trailer

Brand: DRAGON

Product Code: DR-6288

Availability: In Stock

Price: 298,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: DR-6288
Name: 1/35 2cm Flak 38 w/ Sd. Ah. 51 trailer
Description: Pháo phòng không 1 nòng Flak và xe kéo đạn của Đức trong thế chiến II. Chú ý: Mô hình không kèm lính.
Brand: DRAGON
Country: HONGKONG
Scale: 1/35
Status: in stock
Price: 298000 VND