1/35 COMMAND POST

Brand: ITALERI

Product Code: ITA-417

Availability: In Stock

Price: 320,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: ITA-417
Name: 1/35 COMMAND POST
Description: Bộ đế gồm trạm chỉ huy, bao c�t v� s�ng hỏa lực d�nh cho c�c sa b�n tỉ lệ 1/35.
Brand: ITALERI
Country: ITALY
Scale: 1/35
Status: in stock
Price: 320000 VND