1/72 L-20 Beaver

Brand: HOBBYCRAFT

Product Code: HC-1330

Availability: In Stock

Price: 298,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: HC-1330
Name: 1/72 L-20 Beaver
Description: Máy bay khu trục trinh sát - liên lạc của Mỹ tại Đông Dương, sau này chuyển giao cho VN. Mô hình cho ráp 2 kiểu: bánh xe hoặc phao.
Brand: HOBBYCRAFT
Country: KOREA
Scale: 1/72
Status:
Price: 298000 VND
 
Back