Cement AB 2 tubes 25ml

Brand: TESTORS

Product Code: TE-3509C

Availability: In Stock

Price: 80,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: TE-3509C
Name: Cement AB 2 tubes 25ml
Description:

KEO DẠNG SỆT 2 THÀNH PHẦN, KHI SỬ DỤNG CẦN TRỘN LẠI VỚI NHAU THEO TỈ LỆ 1:1. DÙNG ĐỂ DÁN CÁC CHI TIẾT MÔ HÌNH NHỰA VỚI GỖ, CAO SU, KIM LOẠI HOẶC NHỰA RESIN, POLYSTYREN VÀ ABS

Cement from 2 contains mixing by ratio 1:1, cement Plastics with other materials such as ; rubber, woods, metal  Use for polystyrene and ABS plastic as well.   

Brand: TESTORS
Country: USA

FA: 19-08-03 (24)