Plastic Putty tube 18ml

Brand: TESTORS

Product Code: TE-3511X

Availability: In Stock

Price: 65,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39233584
Product code: TE-3511X
Name: Plastic Putty tube 18ml
Description:

DÙNG ĐỂ TRÁM TRÉT CÁC KHE HỞ, BỀ MẶT CỦA MÔ HÌNH.

Contour Putty; Use for filling seams and customizing.    

Brand: TESTORS
Country: USA

FA: 19-08-03 (48)