Red and White Numbers Decal for Vietnam People Army

Brand: RED STAR HOBBY

Product Code: TTDECAL-RWNO

Availability: In Stock

Price: 148,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39233584
Product code: TTDECAL-RWNO
Name: Red and White Numbers Decal for Vietnam People Army
Description: Số thứ tự màu trắng và đỏ sử dụng trong các binh chủng Quân đội Nhân dân tỉ lệ 1/144; 1/72; 1/48; 1/35; 1/32 và 1/16.
Brand: RED STAR HOBBY
Country: VIETNAM
Scale: All scale

FA: 19-12-26 (48)