Vietnam People Army Insignia Decal

Brand: RED STAR HOBBY

Product Code: TTDECAL-VPA

Availability: In Stock

Price: 180,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39233584
Product code: TTDECAL-VPA
Name: Vietnam People Army Insignia Decal
Description: Quân hiệu cho các xe tank và các phương tiện QĐND Việt Nam, tỉ lệ 1/144, 1/72, 1/48, 1/35, 1/32, 1/18, 1/16.
Brand: RED STAR HOBBY
Country: VIETNAM
Scale: All scale

FA: 19-12-26 (48)