1/72 AMX VCI Lang Son

Product Code: ACE-72448

Availability: In Stock

Price: 380,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: ACE-72448
Name: 1/72 AMX VCI Lang Son
Description: Xe bọc thép bánh xích của Pháp thời kỳ 1954-1957, thuộc đơn vị Lê Dương từng đồn trú ở Lạng Sơn, Việt Nam.
Brand: ACE
Country: UKRAINE
Scale: 1/72

FA: 21-05-28 (4)