1/35 GERMAN STURMPIONIER

Brand: DRAGON

Product Code: DR-6174

Availability: Out of stock

Price: 185,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: DR-6174
Name: 1/35 GERMAN STURMPIONIER
Description: Bộ 4 lính xung kích Đức trong thế chiến II. Mô hình cho thêm tay, đầu, vũ khí để dễ dàng thay đổi theo ý thích.
Brand: DRAGON
Country: HONGKONG
Scale: 1/35