WOODEN ROTATING BASE FOR MODELING

Brand: RED STAR HOBBY

Product Code: RSH-DE01

Availability: In Stock

Price: 320,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39233584
Product code: RSH-DE01
Name: WOODEN ROTATING BASE FOR MODELING
Description: Chân đế xoay bằng gỗ cho mô hình trong quá trình sơn hoặc trưng bày, d = 22cm. 
Brand: RED STAR HOBBY
Country: VIETNAM
Scale: n/a

FA: 22-03-10 (4)