Painting Base

Brand: MANWAH

Product Code: MANW-2130A

Availability: In Stock

Price: 38,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: MANW-2130A
Name: Painting Base
Description: Đế cắm chi tiết mô hình (dùng các loại Kẹp giữ) trong quá trình sơn hoặc dán keo, kích thước 12,5X8.5X2.7 cm.
Brand: MANWAH
Country: CHINA
Scale: n/a

FA: 22-05-23 (80)