Reverse Action Tweezer

Brand: MANWAH

Product Code: MANW-2154

Availability: In Stock

Price: 32,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39233584
Product code: MANW-2154
Name: Reverse Action Tweezer 
Description: Nhíp khóa ngược, rảnh tay để xử lý chi tiết cho mô hình trong quá trình sơn hoặc dán keo.
Brand: MANWAH
Country: CHINA
Scale: n/a

FA: 22-05-23 (144)