1/72 Three Kingdoms set 1 (Shu Kingdom)

Brand: CAESAR MINIATURES

Product Code: CM-TK101

Availability: In Stock

Price: 360,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: CM-TK101
Name: 1/72 Three Kingdoms set 1 (Shu Kingdom)
Description: Binh lính thời Tam Quốc nhà Thục Hán: nhân vật Lưu Bị, Khổng Minh, Quan Công, Trương Phi, phù hợp cho các sa bàn dàn trận. Gồm 14 tư thế. 
Brand: CAESAR MINIATURES
Country: TAIWAN
Scale: 1/72

FA: 22-06-10 (12)