1/72 Assyrian Cavalry Biblical Era

Brand: CAESAR MINIATURES

Product Code: CM-H010

Availability: In Stock

Price: 360,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: CM-H010
Name: 1/72 Assyrian Cavalry Biblical Era
Description: Binh lính thời Kinh Thánh Cưu Ước, quân đội Assirya được coi là áp dụng kỵ binh đầu tiên trong lịch sử nhân loại, phù hợp cho các sa bàn dàn trận. Gồm 24 tư thế. 
Brand: CAESAR MINIATURES
Country: TAIWAN
Scale: 1/72

FA: 22-06-10 (6)