1/72 Hebrew Warriors Biblical Era

Brand: CAESAR MINIATURES

Product Code: CM-H014

Availability: In Stock

Price: 360,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: CM-H014
Name: 1/72 Hebrew Warriors Biblical Era
Description: Binh lính Do Thái thời Kinh Thánh Cưu Ước, chống lại quân đội Pharaon, phù hợp cho các sa bàn dàn trận. Gồm 24 tư thế. 
Brand: CAESAR MINIATURES
Country: TAIWAN
Scale: 1/72

FA: 22-06-10 (6)