1/72 Mycenaean Chariots

Brand: CAESAR MINIATURES

Product Code: CM-H021

Availability: In Stock

Price: 360,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: CM-H021
Name: 1/72 Mycenaean Chariots 
Description: Binh lính thời Trung cổ, phù hợp cho các sa bàn dàn trận. Gồm 2 bộ xe. 
Brand: CAESAR MINIATURES
Country: TAIWAN
Scale: 1/72

FA: 22-06-10 (6)