1/72 Pharaoh's Chariots with Biblical peasant

Brand: CAESAR MINIATURES

Product Code: CM-H042

Availability: In Stock

Price: 360,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: CM-H042
Name: 1/72 Pharaoh's Chariots with Biblical peasant
Description: Binh lính của Pha ra ông thời kỳ Cựu Ước, gồm người Ai cập và sư tử phù hợp cho các sa bàn dàn trận. 
Brand: CAESAR MINIATURES
Country: TAIWAN
Scale: 1/72

FA: 22-06-10 (6)