1/72 The Sea People Biblican era

Brand: CAESAR MINIATURES

Product Code: CM-H048

Availability: In Stock

Price: 360,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: CM-H048
Name: 1/72 The Sea People Biblican era 
Description: Binh lính nổi loạn chống Ai Cập thời Cựu Ước, phù hợp cho các sa bàn dàn trận. Gồm 42 lính. 
Brand: CAESAR MINIATURES
Country: TAIWAN
Scale: 1/72

FA: 22-06-10 (6)