1/72 European Knights

Brand: CAESAR MINIATURES

Product Code: CM-H091

Availability: In Stock

Price: 360,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: CM-H091
Name: 1/72 European Knights
Description: Hiệp sĩ thời Trung cổ, phù hợp cho các sa bàn dàn trận. Gồm 30 lính. 
Brand: CAESAR MINIATURES
Country: TAIWAN
Scale: 1/72

FA: 22-06-10 (6)