1/35 Modern British army weapon and personal equipment set

Brand: GECKO MODELS

Product Code: 35GM-0026

Availability: In Stock

Price: 480,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39233584
Product code: 35GM-0026
Name: 1/35 Modern British army weapon and personal equipment set
Description: Bộ gồm 14 vũ khí cá nhân được trang bị cho quân đội Anh và Ukraine: L22A2, L85A2, L110A2, L129A1, L119A1/A2 (x 3), handguns Glock 17, SIG 226 va ba lo, tui xach, tui dan, v.v...
Brand: GECKO MODELS
Country: HONG KONG
Scale: 1/35

FA: 24-04-10 (8)