1/35 Modern US soldier combat weapon set

Brand: GECKO MODELS

Product Code: 35GM-0082

Availability: In Stock

Price: 480,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39233584
Product code: 35GM-0082
Name: 1/35 Modern US soldier combat weapon set
Description: Bộ gồm 18 vũ khí cá nhân được trang bị cho quân đội US và Ukraine: M16A1, CAR15, M16A2, M4 rifle, shot gun, M14, M107, M60, M249 SAW, M240B, HK M27, AT-4, M72 LAW, MK. 19, v.v...
Brand: GECKO MODELS
Country: HONG KONG
Scale: 1/35

FA: 24-04-10 (8)