1/72 Aero K-75 Vietnam airforce

Brand: KOVOZAVODY PROSTEJOV

Product Code: KP-0429

Availability: In Stock

Price: 540,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39233584
Product code: KP-0429
Name: 1/72 Aero K-75 Vietnam airforce
Description: Máy bay 2 động cơ cánh quạt được Tiệp Khắc chế tạo năm 1947 và viện trợ cho nhiều nước XHCN (trong đó có KQND Việt Nam) sử dụng làm chuyên cơ, liên lạc và trinh sát (mã hiệu: K-75). Decal Czech X2, Vietnam.
Brand: KOVOZAVODY PROSTEJOV
Country: CZECH
Scale: 1/72

FA: 24-06-20 (2)