1/48 F9F-2 Panther

Brand: TRUMPETER

Product Code: TRUM-02832

Availability: In Stock

Price: 850,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39233584
Product code: TRUM-02832
Name: 1/48 F9F-2 Panther
Description: Là loại phản lực oanh tạc đầu tiên của hãng Grumman ra đời năm 1947 sử dụng trên hàng không mẫu hạm trong chiến tranh Triều tiên. Gắn động cơ Pratt&Whitney đạt vận tốc 957km/h ở độ cao 6700m, trang bị 4 đại bác 20 ly. Decal: USN X3.
Brand: TRUMPETER
Country: CHINA
Scale: 1/48

FA: 24-03-22 (4)