1/72 SB2C-4 Helldiver

Brand: ACADEMY/ACE CORP

Product Code: ACA-12545

Availability: In Stock

Price: 850,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39233584
Product code: ACA-12545
Name: 1/72 SB2C-4 Helldiver
Description: Máy bay khu trục 2 chỗ ngồi của Mỹ trong thế chiến II, sau được viện trợ cho Pháp tại Đông Dương. Flaps photo-etched movable. Decal: USN X3.
Brand: ACADEMY/ACE CORP
Country: KOREA
Scale: 1/72

FA: 24-05-05 (4)