Acrylic paint set: MiG-23/25/31 (or Lacquer paint set)

Brand: AKAN PAINTS

Product Code: AKAN-47336/46336

Availability: In Stock

Price: 360,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39236245
Product code: AKAN-47336/46336
Name: Acrylic paint set: MiG-23/25/31 (or Lacquer paint set)
Description:

This is water based paints. We have the equivalent set in the lacquer formula which is also available on this site, code AKAN-46336. Price: 430.000 vnd.

Đây là bộ sơn màu nước. Trường hợp Quý khách chọn bộ sơn gốc Lacquer với màu tương tự, mã số AKAN-46336 giá là 430.000 VND.

Includes: Bộ gồm 6 màu
  • 73010 / 63010 Grey
  • 73005 / 63005 Emerald Green
  • 73059 /  63059 Grey
  • 73060 / 63060 Green
  • 79043 / 69043  Dark Grey
  • 78004 / 68004 Black
Brand: AKAN PAINTS
Country: RUSSIA

FA: 20-11-15 (4+4)