COMBINE

Brand: UGEARS

Product Code: UGS-858885

Availability: In Stock

Price: 690,000 VNĐ
CALL FOR ORDER: +84-28-39233584
Product code: UGS-858885
Name: COMBINE
Description: Mô hình gỗ, lắp ráp cơ học sử dụng năng lượng dây thun. Không cần dao kéo, keo dán hoặc sơn, bảo đảm an toàn và phát triển khả năng sáng tạo của trẻ em.
Brand: UGEARS
Country: Ukraine
Scale: n/a